ترفند و هک بازی های آنلاین تراوین کلش

آموزش تراوین و معرفی سرور های فوق العاده عالی + نرم افزار و هک + بازی آنلاین جدید

 
کتیبه های تراوین

کتیبه ها

در کل ما ۸۷ تا کتیبه داریم

۷ تا منحصر به فرد
۲۸ تا کتیبه ی بزرگ اثرش بر روی تمامی دهکده ها
۵۲ تا کتیبه ی کوچک که اثرش تنها روی دهکده ای هستش که هیرو از ان دهکده آن کتیبه را گرفته است.
تمامی این ۸۷ تا کتیبه به طور مساوی در ۴ ربع (۰/۰) پخش میشوند!!
و تنها کتیبه ای که هر روز اثرش را عوض میکند و شاید هم اثر منفی بر روی اکانت بگذارد.
کتیبه ی احمق میباشد که خودش کلی حرف پشتش داره!!
اما در عین حال یه اثراتی مثل مطمئن شدن از تعداد و نوع لشکریان در حال امدن!

که ۷ تا منحصر به فرد در ۰ تا ۵۰ ( منظورم مختصات هستش)
۲۸ تا کتیبه ی بزرگ در ۵ تا ۱۵۰
۵۲ تا کتیبه ی کوچک در ۱۵۰ تا ۳۰۰

برای بدست آوردن کتیبه از سرزمین های متروکه باید هیرو ی شما برگردد.

برای بدست آوردی کتیبه از اکانت و دهکده ای باید حتما ۱٫ خرانه را تخریب ۲٫ هیرو. برگردد.
برای پیدا کردن محل دقیق کتیبه ها باید لول خرانه ۱۰ باشه و برای گرفتن بیشتر کتیبه ها باید از لول ۱۰ برسه به مفداری که خودتون میخواهید که حداکثر ۲۰ هستش.
یعنی شما توی هر ده حداکثر ۱۱ تا کتیبه میتونید داشته باشید که برای گرفتن اون باید هیروی شما برگردد.
بعد دیگه خودش فعال میشه و توی خزانه مینویسه که شما فلان کتیبه رو گرفتید که اثرش!!

همیشه سعی کنید خزانه ای که توی اون ده توش سنگبری هستش کتیبه های بزرگ و منحصر به فرد داشته باشید تا در صورت اتک دادن به شما با کاتا احتمال تخریب خزانه کمتر بشه!

 

معرفی انواع کتیبه ها و کارکرد آن ها :

۱- نام: کتیبه رازهای معماری- کوچک
کارکرد:
این
 کتیبه دهکده شما را در برابر منجنیق و دژکوب ۴× مقاومتر می‌سازد.
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی
 کتیبه
میزان:
۴×
سطح مورد نیاز
 خزانه:
۱۰

۲-نام:  کتیبه رازهای معماری- بزرگ
کارکرد:
این کتیبه دهکده شما را در برابر منجنیق و دژکوب ۳× مقاومتر می‌سازد.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده ها
میزان:
۳×
سطح مورد نیاز
 خزانه:
۲۰

۳-نام:  کتیبه رازهای معماری- منحصر به فرد
کارکرد:
این
 کتیبه دهکده شما را در برابر منجنیق و دژکوب ۵× مقاومتر می‌سازد.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده ها
میزان:
۵×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۴-نام:  کتیبه چکمه خدایان- کوچک
کارکرد:
این کتیبه سرعت حرکت سربازان شما را ۲× سریعتر می‌کند.
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی کتیبه
میزان:
۲×
سطح مورد نیاز خزانه:
۱۰

۵-نام:  کتیبه چکمه خدایان- بزرگ
کارکرد:
این
 کتیبه سرعت حرکت سربازان شما را ۱٫۵× سریعتر می‌کند.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۱
٫۵×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۶-نام:   کتیبه چکمه خدایان- منحصر به فرد
کارکرد:
این
 کتیبه سرعت حرکت سربازان شما را ۳× سریعتر می‌کند.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۳×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۷-نام:   کتیبه چشمان عقاب- کوچک
کارکرد:
این
 کتیبه جاسوس‌های شما را تا ۵× برابر قوی تر می‌سازد. همچنین جاسوس‌های مستقر در دهکده نیز قوی‌تر از قبل عمل می‌کنند. به علاوه اینکه شما می‌توانید نوع سربازهایی که در حال حمله به شما هستند را در اردوگاه تشخیص دهید ولی قادر به تشخیص تعداد آنها نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی کتیبه
میزان:
۵×
سطح مورد نیاز خزانه:
۱۰

۸-نام:  کتیبه چشمان عقاب- بزرگ
کارکرد:
این
 کتیبه جاسوس‌های شما را تا ۳× برابر قوی تر می‌سازد. همچنین جاسوس‌های مستقر در دهکده نیز قوی‌تر از قبل عمل می‌کنند. به علاوه اینکه شما می‌توانید نوع سربازهایی که در حال حمله به شما هستند را در اردوگاه تشخیص دهید ولی قادر به تشخیص تعداد آنها نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۳×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۹-نام:  کتیبه چشمان عقاب- منحصر به فرد
کارکرد:
این کتیبه جاسوس‌های شما را تا ۱۰× برابر قوی تر می‌سازد. همچنین جاسوس‌های مستقر در دهکده نیز قوی‌تر از قبل عمل می‌کنند. به علاوه اینکه شما می‌توانید نوع سربازهایی که در حال حمله به شما هستند را در اردوگاه تشخیص دهید ولی قادر به تشخیص تعداد آنها نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۱۰×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۱۰-نام:  کتیبه مرتاض‌ها- کوچک
کارکرد:
این کتیبه
  مصرف گندم سرباز‌های این دهکده و همچنین سربازهای کمکی مستقر در این دهکده را ۱/۲ برابر کاهش می‌دهد. (نصف)
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی کتیبه
میزان:
۱/۲×
سطح مورد نیاز خزانه:
۱۰

۱۱-نام:  کتیبه مرتاض‌ها- بزرگ
کارکرد:
این کتیبه مصرف گندم سرباز‌های این دهکده و همچنین سربازهای کمکی مستقر در این دهکده را ۳/۴ برابر کاهش می‌دهد. (سه چهارم)
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۳/۴×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۱۲-نام:   کتیبه مرتاض‌ها- منحصر به فرد
کارکرد:
این کتیبه مصرف گندم سرباز‌های این دهکده و همچنین سربازهای کمکی مستقر در این دهکده را ۱/۲ برابر کاهش می‌دهد. (نصف)
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۱/۲×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۱۳-نام:   کتیبه جنگ‌آموز- کوچک
کارکرد:
این کتیبه سرعت ساخت لشکریان شما را در پادگان، اصطبل، کارگاه ۱/۲ برابر افزایش می‌دهد. (زمان ساخت نصف می‌شود) همچنین سرعت ساخت سرباز در پادگان بزرگ و اصطبل بزرگ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی کتیبه
میزان:
۱/۲×
سطح مورد نیاز خزانه:
۱۰

۱۴-نام:   کتیبه جنگ‌آموز- بزرگ
کارکرد:
این کتیبه سرعت ساخت لشکریان شما را در پادگان، اصطبل، کارگاه ۳/۴ برابر افزایش می‌دهد. (زمان ساخت سه چهارم می‌شود) همچنین سرعت ساخت سرباز در پادگان بزرگ و اصطبل بزرگ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۳/۴×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۱۵-نام :  کتیبه جنگ‌آموز- منحصر به فرد
کارکرد:
این کتیبه سرعت ساخت لشکریان شما را در پادگان، اصطبل، کارگاه ۱/۲ برابر افزایش می‌دهد. (زمان ساخت نصف می‌شود) همچنین سرعت ساخت سرباز در پادگان بزرگ و اصطبل بزرگ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
محدوده تاثیر:
تمام دهکده‌ها
میزان:
۱/۲×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۱۶-نام:   کتیبه انبار برتر- کوچک
کارکرد:
این نقشه به شما ساخت انبار بزرگ و انبار غذای بزرگ با آموزش می‌دهد. شما همچنین برای ارتقا ساختمان‌های کذکور به این نقشه نیاز خواهید داشت.
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی کتیبه
میزان:

سطح مورد نیاز خزانه:
۱۰

۱۷-نام:   کتیبه انبار برتر- بزرگ
کارکرد:
این نقشه به شما ساخت انبار بزرگ و انبار غذای بزرگ با آموزش می‌دهد. شما همچنین برای ارتقا ساختمان‌های کذکور به این نقشه نیاز خواهید داشت.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:

سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۱۸-نام:  کتیبه گیج کننده- کوچک
کارکرد:
این کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را ۲۰۰× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها مورد هدف‌گیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
البته خزانه و شگفتی جهان مورد هدفگیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی کتیبه
میزان:
۲۰۰×
سطح مورد نیاز خزانه:
۱۰

۱۹-نام:  کتیبه گیج کننده- بزرگ
کارکرد:
این کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را ۱۰۰× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها

-
نام:
کتیبه گیج کننده- بزرگ
کارکرد:
این
 کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را ۱۰۰× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها مورد هدف‌گیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
البته خزانه و شگفتی جهان مورد هدفگیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۱۰۰×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۲۰-نام:   کتیبه گیج کننده- منحصر به فرد
کارکرد:
این
 کتیبه ظرفیت مخفیگاه شما را ۵۰۰× برابر افزایش می‌دهد.
صاحبان این کتیبه تنها مورد هدف‌گیری اتفاقی منجنیق قرار خواهند گرفت.
هدف گیری انتخابی خزینه امکان پذیر نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
۵۰۰×
سطح مورد نیاز خزانه:
۲۰

۲۱-نام:   کتیبه احمقانه – کوچک
کارکرد:
هر ۲۴ ساعت خاصیت خود را به شکل یک کتیبه تغییر داده و دارای خواص مثبت و منفی می‌باشد. از خواص منفی می‌توان به کند شدن سرعت تربیت نیرو یا سرعت سربازان و مصرف گندم بیشتر اشاره کرد.
محدوده تاثیر:
دهکده حاوی کتیبه
میزان:
متغیر
سطح مورد نیاز خزانه:
۱۰

۲۲-نام:  کتیبه احمقانه – منحصر به فرد
کارکرد:
هر ۲۴ ساعت خاصیت خود را به شکل یک کتیبه تغییر داده و دارای خواص منفی نمی‌باشد.
محدوده تاثیر:
تمامی دهکده‌ها
میزان:
متغیر
سطح مورد نیاز
 خزانه:
۲۰

پیش نیازها

برای بدست آوردن یک کتیبه شما به یک قهرمان و یک خزانه خالی نیاز دارید. از این به بعد قادر خواهید بود خزانه را تا سطح ۲۰ ارتقا دهید. و همچنین خواهید توانست آن را در پایتخت نیز بسازید. ولی در دهکده شگفتی جهان نمی توانید خزانه بسازید.

به محض اینکه خزانه ای را که کتیبه دارد را تخریب کردید، می توانید با یک حمله (عادی نه غارت) که قهرمان شما نیز باید در آن شرکت داشته باشد، کتیبه را بدزدید. وقتی کتیبه ای را بدست آوردید، ۲۴ ساعت طول می کشد تا اهالی دهکده اطلاعات آنرا خوانده و قادر به استفاده از این اطلاعات باشند، که قدرت خارق العاده ای به شما خواهد داد.

نحوه تاثیر کتیبه ها

نحوه تاثیر کتیبه ها در زیر دسته بندی شده است. برای هر یک از این گروهها ۴ کتیبه ثاثیر کلی خواهد داشت (بر روی کل اکانت) و ۶ نوع کتیبه فقط بر روی دهکده ای که کتیبه در آن قرار دارد موثر خواهد بود.
بعلاوه یک کتیبه منحصر برای هر یک از این گروهها وجود دارد (بجز برای انبارها).

استثناها:

“ساختمانهای مقاومتر” = قدرت آن برای کل اکانت موثر خواهد بود، فقط نوع کتیبه بر میزان این قدرت تاثیر دارد.

“کتیبه احمق ها” = ۱۰ نوع متفاوتی از اینها وجود دارد که هر ۲۴ ساعت تاثیر آنها تغییر پیدا می کند.

محل قرارگیری کتیبه ها

کلیه کتیبه ها بطور مساوی در کل نقشه پراکنده خواهند بود، ۷ کتیبه منحصر بفرد در نزدیکی نقطه ۰و۰ قرار خواهند گرفت.

زمان

همه کتیبه ها همزمان و بعد از حدود ۱۲۰ الی ۱۸۰ روز بعد از شروع سرور به بازی اضافه خواهند شد.

دسته بندی کتیبه ها

ساختمانهای مقاومتر:

همه ساختمانها ۲ تا ۳ برابر مقاومتر خواهند بود ( اگر کتیبه منحصر بفردش را داشته باشید، ۵ برابر )

سرعت نیروها:

نیروهای شما ۱٫۵ تا ۲ برابر سریعتر حرکت خواهند کرد ( ۳ برابر با کتیبه منحصر بفرد آن )

کاهش مصرف غذا:

مصرف گندم کل دهکده های اکانتی که صاحب کتیبه است به ۷۵% کاهش خواهد یافت و در دهکده ای که کتیبه در آن قرار دارد، مصرف غذا نصف خواهد بود. (با داشتن کتیبه منحصر بفرد آن مصرف غذا در همه دهکده های اکانت نصف خواهد بود)

تربیت سریعتر نیروها:

نیرو ها ۲۵% سریتعر ساخته خواهند شد ( در کل اکانت ) و ۵۰% ( در دهکده ای که کتیبه قرار دارد ) و ۵۰ % برای کل اکانت در صورت داشتن کتیبه منحصر بفرد.

نقشه ساخت انبار بزرگ و انبار غذای بزرگ:

در دهکده ای که نقشه ساخت انبار بزرگ یا انبار غذای بزرگ را دارید، می توانید آنها را بسازید. با داشتن کتیبه ( تا زمانی که کتیبه را در دست داشته باشید )، می توانید این ساختمانها را در همه دهکده ها بسازید.

مخفیگاه بزرگ و هدفگیری تصادفی:

مخفیگاه ها، ۱۰۰ برابر ظرفیت بیشتری خواهند داشت ( در کل اکانت ) ، ۲۰۰ برابر ( در دهکده کتیبه ) و ۵۰۰ برابر در کل اکانت در صورت داشتن کتیبه منحصر بفرد آن.
در دهکده های تحت تاثیر قدرت این کتیبه منجنیق ها فقط می توانند بصورت تصادفی هدفگیری کنند ( بجز شگفتی جهان و خزانه )

کتیبه احمق ها:

این کتیبه ها هر ۲۴ تاثیرشان عوض می شود، ممکن است تاثیرشان مفید یا زیانبار باشد، بُرد ناثیرشان نیز فرق خواهد کرد. کتیبه منحصر به فرد آن فقط تاثیرات مثبت خواهد داشت.

جاسوسهای بهتر + اطلاع از نیروهایی که به سمت شما در حرکتند:

همه جا سوسها ۳ برابر قویتر خواهند بود( در کل اکانت ) و ۵ برابر ( در دهکده کتیبه ) و با داشتن کتیبه منحصربفرد ۱۰ برابر در کل اکانت. بعلاوه با دشتن هر نوع کتیبه، می توانید نوع نیروهایی را که بسمت شما حرکت می کنند را ببینید ( فقط نوع نیروها نه تعداد آنها )