ارتش هجومی ( hamer )

ساخت ارتش هجومی

رتش هجومی چیست؟

برای نژادهای مختلف ارتشهای مختلفی میتوان در نظر گرفت، بهترین انتخاب به صورت زیر است:

ارتش هجومی رومیها:
شمشیرزن+ شوالیه سزار + دژکوب+ منجنیق+ قهرمان

ارتش هجومی گاولها:
شمشیرزن+ شوالیه گول+ دژکوب+ منجنیق+ قهرمان

ارتش هجومی توتنها:
3 حالت میتوان در نظر گرفت:

1) گرزدار+ شوالیه توتن+ دژکوب+ منجنیق+ قهرمان
2) تبرزن+ شوالیه توتن+ دژکوب+ منجنیق+ قهرمان
3) گرزدار+ تبرزن+ شوالیه توتن+ دژکوب+ منجنیق+ قهرمان

اگه هر چقدر هم ارتشتون بزرگ باشه مشکل گندم پیدا نمیکنید و کسی هستید که میتونین بدون توقف توی پادگانتون گرزدار تولید کنین. از اولی استفاده کنین که قدرتش با توجه به سریع ساخته شدنش بیشتر از تبرزن است ولی خیلی مصرف گندمش بالاست.
اگه اینطور نیس از دومی استفاده کنین. حالت سوم هم حالت بینابینه. معمولا توتنها دومی رو انتخاب میکنن چون از پس مصرف گندم بالای گرزدارا بر نمی آیند. بنابراین در این مقاله ما هم برای توتنها همین ارتش رو در نظر می گیریم. یعنی:

ارتش هجومی توتنها:
تبرزن+ شوالیه توتن+ دژکوب+ منجنیق+ قهرمان

چند ارتش هجومی باید داشت؟
شما باید یک ارتش هجومی داشته باشید. تنها در صورتی به فکر ساختن ارتش هجومی دوم بیفتید که در ده هجومی اول 24/7 (24 ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته یعنی همیشه) مشغول ساخت ارتش هجومی هستید. (بدون توقف)

ارتش هجومی را کجا باید ساخت؟
بهترین جا برای ساخت ارتش سنگین 15 کراپیه که نقش قلب حکومت شما رو داره و حیاتی ترین قسمت حکومت شماست .


آیا نیروهای غارتگر مثل شوالیه یا رعد یا گرزدار را در دهکده هجومی بسازم؟

عیب این کار این است که پادگان یا اصطبل شما به جای اینکه ارتش هجومی بسازد زمانش برای ساختن نیروهای دیگر هدر می رود که موقع حمله آنقدر کارا نیستند که ارتش هجومی شما هست.

مزیت آن در این است که شما مجبور نیستید غارتی که انجام می دهید با تاجر به دهکده هجومی و یا پایتخت خود ببرید تا محصولات را خرج کنید.

ولی در کل من شخصا به هیچ وجه نیروهای غارتگر را در دهکده هجومی نمیسازم.


نسبت نیروهای ارتش هجومی چگونه باشد تا موثرترین ارتش را به هنگام حمله داشته باشم؟

برای رومیها:
تعداد شمشیرزنها 4 برابر شوالیه سزارها باید باشد.

برای گاولها:
تعداد شمشیرزنها 3 برابر شوالیه گاولها باشد.

برای توتنها:
تعداد تبرزنها 3 برابر شوالیه توتنها باشد.
برای هر سه نژاد:

تعداد دیوار کوبها 10 درصد پیاده نظام ارتش هجومی، اگه نشد به هیچ وجه زیر 5 درصد نیایید.

تعداد منجنیقها تا اواسط بازی حداقل 600 و تا اواخر بازی حداقل 2000 .

نکات:
- این نسبتهایی که در بالا گفته شد برای وقتی است که ارتش یک نفر از اول تا آخر 24/7 ساخته نمیشه وگرنه اگه 24/7 هم در پادگان و هم در اصطبل نیرو ساخته شود دیگر دست شما نیست که نسبت رو نگه دارید. بستگی به زمان ساخت هر یک از نیروها دارد.

- نسبتهایی که برای دیوارکوب و منجنیق گفته شد برای یک ارتش هجومی استاندارد است و نه برای یکی از ارتشهای هجومی WW .
در ارتشهای WW ، چند نفر فقط دیوارکوب میسازند تا به عنوان موجهای اول ارسال شوند و دیوار WW رو تخریب کنند. در موجهای بعدی تعدادی ارتش وجود دارد که فقط منجنیق دارند.- در دهکده ای که ارتش هجومی ساخته می شود به هیچ عنوان نباید نیروهای دفاعی ساخته شود. مگر به تعدادکمی برای ارسال فیک.

/ 0 نظر / 19 بازدید